Zajęcia z logopedą

 

Strona główna
Informacje
Kontakt
Wspomnienia
Galeria fotografii
Absolwenci
Nasi pracownicy

 

Zajęcia z logopedą

Logopeda Magdalena Rybak

Wiek przedszkolny stanowi optymalny okres dla stymulowania sprawności komunikacyjnych dziecka. Jak podkreśla autorytet w tej dziedzinie, Maria Kielar-Turska "rozwój tych sprawności w znacznym stopniu warunkuje radzenie sobie ze szkołą i skuteczne funkcjonowanie w sytuacjach edukacyjnych". Warto zatem uświadomić dorosłym, jak wiele mogą zrobić dla rozwijania mowy "maluchów".

    Przede wszystkim należy pamiętać, iż to co, oraz w jaki sposób mówimy, wpływa na rozwój językowy dzieci. Nieprawidłowe wzory artykulacyjne mogą bowiem odbić się na nim niekorzystnie. Według specjalistów zajmujących się mową, przemawianie do dziecka w sposób pieszczotliwy, zniekształcanie wyrazów, niedbała artykulacja, mogą przyczynić się do opóźnień w rozwoju mowy, czy też wad wymowy. Pamiętajmy - "do dziecka trzeba mówić dużo, zdaniami krótkimi, prostymi, zrozumiałymi". W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w artykulacji, należy oczywiście udać się do logopedy. Wczesne rozpoczęcie terapii oraz systematyczna praca z dzieckiem w domu i gabinecie daje bowiem możliwość skrócenia czasu jej trwania i zwiększenia efektywności.

    Jednakże dbałość o rozwój językowy to nie tylko typowe zajęcia z logopedą, mające na celu korekcję wad artykulacyjnych oraz wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy. To również codzienna dbałość o język dziecka. Pamiętać więc należy o organizowaniu dzieciom jak najwięcej sytuacji zachęcających do kontaktowania się i używania w tym celu języka. Dorośli winni uczyć dzieci korzystania z niego w różnych funkcjach. Należy pokazywać, iż może on służyć zarówno do przekazywania informacji, jak też wpływania na zachowanie innych osób, wyrażania próśb i życzeń, jak i opisywania emocji. Mowa jest wspaniałym narzędziem pomagającym w nawiązywaniu kontaktów, uzyskiwaniu informacji na temat otaczającego nas świata. Dlatego też nie zapominajmy o tym, by pomagać "małemu człowiekowi" w korzystaniu z ogromnego potencjału, jaki tkwi w języku.

mgr Magdalena Rybak - logopeda

Pani Magdalena Rybak uczy dzieci prawidłowej wymowy.

Każde dziecko jest diagnozowane i w przypadku stwierdzenia wady wymowy dziecko uczęszcza na zajęcia. Ćwiczenia pomagają pozbyć się wady. Na ćwiczenia dzieci uczęszczają pojedynczo lub w grupach po dwoje lub troje (w zależności od wady). Na zajęcia potrzebny jest zeszyt w kratkę (16-tokartkowy). W nim pani Magda zapisuje ćwiczenia wykonywane przez dziecko. Zaglądając do zeszytu, rodzice mogą sami w domu ćwiczyć z dzieckiem, aby praca nad wadą wymowy była skuteczniejsza.

Logopeda Marcelina Woźniak

 
   

 

Strona główna | Informacje | Kontakt | Wspomnienia | Galeria fotografii | Absolwenci | Nasi pracownicy